Press "Enter" to skip to content

Je správně česky sedm nebo sedum?

Ve své práci často píši slovní vyjádření číslovek. Nejednou mě napadlo, zda píši správně číslovky 7 a 8 tedy sedm a osm. Jsem zvyklý je tak psát, ale mám vždy takový divný pocit.

Jak to tedy je? Je správně psaní sedm a osm, nebo sedum a osum?

V internetových diskuzích jsem nalezl odkaz na Slovník spisovného jazyka českého, kde je uvedeno v závorce osm i osum (viz. text v infoboxu), takže z toho diskutující nabyli dojmu, že lze psát oba tvary.

Co je psáno ve Slovníku spisovného jazyka českého:

osm [osm i osum], -i [osmi] čísl. zákl. označuje počet 8: vychodit o. tříd; je otevřeno od osmi hodin; vlak odjíždí v o. (hodin); před osmi dny; po osmi stech letech; osmkrát [osm- i osum-] čísl. nás. příslovečná: osmý [osmý] čísl. řad.: o-é dveře vpravo; začít o o-é (hodině) v osm hodin; dělat něco po o-é; za prvé,… za o-é (při výčtu); o. díl celku osmina; v. též poosmé, půlosm-; osmerý čísl. druh. (o jm. tvarech v. desaterý) jsoucí v osmi různých druzích; (u jmen pomn., hromad., látkových a abstr. též ve význ. čísl. zákl.) osm: o-é jídlo; o-y kalhoty; o. papír; o-o mínění; zpodst. osmero, -a s. osm jednotlivin stejného druhu: o. tříd; osmeronásobný čísl. nás. osminásobný; přísl. -násobně, -násob, -násobek, -bku m. (6. mn. -bcích) osminásobek, osmina, -y ž. v. t., osminka, -y ž. v. t.: osma, -y ž. v. t., osmička, -y ž. v. t.

Nelenil jsem a obrátil se na poradnu Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR, kde jsem zjistil že správně se píše pouze sedm a osm.

Správně česky se píše pouze sedm a osm

Text uvedený ve Slovníku spisovného jazyka českého v závorkách je pouze výslovnost. Správně tedy píšeme pouze Sedm a Osm ač to může působit zvláštně.

Máte nějaká další slova či výrazy, které vám dávají zabrat?

Líbil se Vám článek? Sdílejte jej s přáteli:

KOMENTÁŘE